Kategori: Hayvanlar Alemi

Dil Solucanları Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Dil solucanların  tümü, omurgalıların iç asalaklarıdır. Dil solucanlar eklembacaklılarla bazı ortak özellikler taşımalarına karşın onlardan kesinlikle ayrılırlar. İlk olarak 1765’te, bir köpeğin alın sinüslerinde Linguatula...

Kartal Nedir? Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Gerçek kartallar 100’ü aşkın türü olan «Aquila» grubuna girerler. Kartallar büyük veya çok büyük yapıda yırtıcı kuşlardır. Başları orta irilikte ve tamamen tüylerle örtülüdür, gagaları...

Su Ayıları (Tardigrad) Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Tardigradları 1773’te bir Alman papazı buldu ve «su ayıları» diye adlandırdı. Bu hayvanlar, çok yaygın olmalarına karşın, çok küçük olduklarından, o tarihe kadar gözlemlenememişlerdi. Tardigradlar...

İki Yaşamlı (Amfibyumlar) Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Su kurbağaları, kara kurbağaları, semenderler ve kertenkelemsiler, iki farklı yaşama ortamında yaşarlar. Yaşamlarının birinci evresini su içinde geçirir, bedensel bir dönüşümden sonra, ikinci ev reyi...
error: Content is protected !!