Göç Nedir? Göçlerin Çeşitleri, Nedenleri, Sonuçları

İnsanların dünyaya geldikleri ve yaşadıkları bölgeden başka bir bölgeye geçici olarak veya sürekli olacak şekilde taşınması olayına göç adı verilir.

Göçler 2’ye ayrılır.

 • İÇ GÖÇLER

Ülke içinde bir şehirden bir diğer şehre nüfusun yer değiştirmesi olayı iç göç olarak adlandırılır. İç göçler ile bir ülkenin toplam nüfusu sayısında herhangi bir değişiklik meydana gelmez. İç göçlerde yalnızca bölgeler ile illerin nüfus sayısında artış veya azalma meydana gelmektedir.

İç göçler de kendi içinde devamlı göçler ile mevsimlik göçler olmak üzere 2 bölüme ayrılmaktadır.

 • Sürekli (daimi) İç Göçler

Ülke içinde yer değiştiren kişilerin göç ettikleri bölgelere yerleşmesi ile meydana gelir. Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar özellikle sanayinin gelişmesi ile kırsal bölgelerden şehirlere yönelik hızlı bir göç durumu meydana gelmektedir.

 • İç Göçün Nedenleri
 • Kırsal bölgelerde ki nüfusun hızla artması
 • Miras yolu ile tarım bölgelerinde daralma meydana gelmesi ve bunun sonucunda ailelerin geçim sıkıntısı yaşaması
 • Tarım bölgelerinin yetersiz gelmesi ve erozyon olayının artması ile toprakların verimsiz duruma düşmesi
 • Tarımda makineleşmede artma meydana gelmesi ve bunun sonucu olarak tarımsal iş gücünde azalma meydana gelmesi
 • Kırsal bölgelerde iş imkânlarının kısıtlı olması
 • Ekonomik sorunlar ile sosyal sorunlar
 • Hem eğitim hem sağlık hizmetlerinin yetersiz olması
 • İklim ile yer şekillerinde olumsuzluklar meydana gelmesi
 • Büyük şehirlerde sanayi gelişmiş olduğu için iş imkânlarının çok olması
 • Şehirlerde eğitim ile sağlık hizmetlerinin yaygın olması
 • İç göçler özellikle Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan şehirlerde daha çok görülmektedir.

Yüksek Miktarda Göç Alan Kentlerden Bazıları:

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlı Urfa, Antalya, Mersin, Konya, Samsun, Gazi Antep, Diyarbakır gibi şehirlerdir. İç göçler Türkiye’de özellikle sanayi bakımından gelişmiş olan yerlere daha çok gerçekleşmektedir.

İç Göçlerin Sonuçları Nelerdir?

 • Ülkede genel olarak nüfus dağılımında dengesizlik meydana gelir.
 • Yapılan yatırımlar düzenli bir şekilde gerçekleşmez.
 • Kırsal bölge yatırımları verimsiz olur.
 • Çarpık kentleşme meydana gelir.
 • Sanayi tesisleri şehirlerin içinde kalacak vaziyette olur.
 • Şehirlerde konut problemleri meydana gelir.
 • Şehir nüfus sayısında aşırı artış yaşanır.
 • Alt yapı yol, su, elektrik gibi yatırımlar yetersiz olur.
 • Şehirlerde işsiz kişilerin sayısında artma meydana gelir.

İç Göçü Önlemek İçin

 • Tarım alanında sulama imkânlarının arttırılması gerekir.
 • İntansif tarım yönteminin geliştirilmesi.
 • Besi ile ahır hayvancılığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.
 • Kırsal bölgelerde eğitim ile sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekir.
 • Tarım ile hayvancılık alanına bağlı olarak sanayi alanları kırsal bölgelere yönlendirilmelidir
 • Kırsal bölgelerde küçük sanayi kollarının geliştirilmesi gibi adımların atılması gerekmektedir.

Mevsimlik İç Göçler

Kırsal bölgelerde ki bazı ailelerin büyük kentlere, tarımın yoğun şekilde yapıldığı bölgelere, yaz turizminin gelişmiş olduğu bölgelere bir süre çalışmak için göç etmeleriyle meydana gelir. Yaylaya çıkma durumu da mevsimlik göçlerin içinde yer almaktadır.

 • DIŞ GÖÇLER

Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılmış olan göçe dış göç adı verilir.

Dış Göçlerin Esas Sebepleri

 • Ekonomik sebepler ile çalışmaya gitmek
 • Tabii afetler
 • Savaşlar
 • Etnik sebepler
 • Sınırlarda değişme meydana gelmesi
 • Uluslararası anlaşmalar ile gerçekleştirilen nüfus değişimi

Dış Göçlerin Sonuçları Nelerdir?

 • Göç alan ülkelerde nüfusta artma meydana gelirken, göç veren ülkelerde ise azalma meydana gelir.
 • Ülkeler arası ekonomik ilişkilerde gelişme yaşanır.
 • Ülkelerin birbirleri ile kültürel ilişkilerinde gelişme meydana gelir.

Kavimler Göçü

Bu göç tarihimizde ki en büyük kitlesel göç hareketi olarak karşımıza çıkar. Dördüncü yy’ın son dönemlerine gelinirken değişmiş olan Dünya iklimi pek çok kavmin hayatını sürdürdüğü Orta Asya bölgesini olumsuz yönde etkiledi. Kurak iklim şartları genelini Türklerin meydana getirdiği kavimlerin Dünya’nın farklı yerlerine göç etmelerine yol açmıştır.

Uzun seneler devam eden bu göçler göç etmiş olanların yolları süresince başka kavimlerinde de göç etmesine yol açmıştır. Batıya yönelik devamlı birbirlerini iten kavimler en son Avrupa’ya kadar gelerek Kavimler Göçünün başlamasına neden olmuşlardır. Kavimler göçü Avrupa Kıtasında değişiklikler yaratmıştır ve yeni bir dönemin başlamasına da neden olmuştur.

Orta Asya bölgesinden başlayan göçler farklı yolları takip ederek Dünya’nın farklı yerlerinde yayılım göstermiştir. Kavimlerin izlemiş olduğu esas göç yolları şu şekildedir:

 • Kuzeye göç edenler Sibirya’ya,
 • Doğuya göç edenler Çin ve Uzak Doğu ülkelerine
 • Güneye göç edenler Hindistan, Afganistan ve Çin’e
  Batı tarafına göç edenlerin bir bölümü Hazar’ın kuzey kısmından Avrupa’ya, bir bölümü ise Hazar Denizinin güney kısmından İran, Irak, Suriye, Mısır ile Anadolu’ya göç etmişlerdir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!