O bir halk ozanı. O bir usta. O bir sanatçı. Kendisi için söylenebilecek çok şey var. Ne kadar yazılırsa yazılsın eksik de kalacaktır. Bu bağlamda...