Biyom Nedir? Yerkürenin iklim kuşaklarına bağlı olarak geniş coğrafik bölgelerde bulunan ve ekosistemleri kapsayan alanlara biyom denir. Biyomlar geniş bir bölgeyi ya da bir kıtanın...