Ceviz sözcüğü Arapça ve Farsça’dan gelmiştir. Yunus Emre ceviz yerine koz, Kaşgarlı Mahmut yagak sözcüğünü kullanmıştır. Cevizin adı Kazak Türkçe’sinde jangag, Özbek Türkçe’sinde yangak, Kırgız...