Dil solucanların  tümü, omurgalıların iç asalaklarıdır. Dil solucanlar eklembacaklılarla bazı ortak özellikler taşımalarına karşın onlardan kesinlikle ayrılırlar. İlk olarak 1765’te, bir köpeğin alın sinüslerinde Linguatula...