İnsanların dünyaya geldikleri ve yaşadıkları bölgeden başka bir bölgeye geçici olarak veya sürekli olacak şekilde taşınması olayına göç adı verilir. Göçler 2’ye ayrılır. İÇ GÖÇLER...