Sanayinin hızla gelişmesi, çok çeşitli teknoloji ürünlerinin yaşamımıza girmesi sonucunda cereyan eden teknolojik süreçlerle aşırı nüfus artışı ve yaşam düzeyinin yükselmesi gibi sosyal değişimler, gürültü...