Kükürt veya kükürt S sembolü ve atom numarası 16 olan kimyasal bir elementtir. Bol, çok değerlikli ve metalik değildir. 12,08 santigrat derecede ergiyen Kükürt, ayrıca...