Abdallık Anadolu’ya göçebe olan Müslüman Türkmenlerden gelmiştir. Peki bu abdallık nedir? Manevi olarak tasavvufta en üst mertebeye ulaşan dünyadaki maddi manevi her şeyden vazgeçmiş, kendini...