Popülasyon belli bir zaman diliminde belli bir alanda bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur. Popülasyonu oluşturan bireyler benzer çevre koşullarından etkilenir, bulundukları ortamın besin...