Tardigradları 1773’te bir Alman papazı buldu ve «su ayıları» diye adlandırdı. Bu hayvanlar, çok yaygın olmalarına karşın, çok küçük olduklarından, o tarihe kadar gözlemlenememişlerdi. Tardigradlar...