Tek Hücreli Canlılar Nelerdir? İsimleri, Özellikleri

Tek hücreli canlılar bir diğer adı ile Prokaryot, yeryüzünde ortalama olarak 3 ila 4 milyar sene önce meydana gelmiş ilk canlı biçimlerine denir. ileri dönemlerde ki evrim dönemi yavaştı ve ortalama olarak 3 milyar sene süresince Kambriyen öncesinde ki dönemde bütün canlılar mikroskobik haldeydi.

Yani dünyanın tarihi açısından büyük bir bölümünde tek canlı şekli mikroorganizmalar olarak karşımıza çıkar. Trias zamanından itibaren mikroorganizmaların yapılarının çok az değişiklik gösterdiğini gösterecek şekilde 220 milyon senelik bir kehribarın içerisinde bakteriler, algler ile mantarlara denk gelinmiştir.

Bir hücreli olan canlıların büyük bir çoğunluğu göz ile fark edilemeyecek kadar küçüktürler yani mikroskobik canlılar olarak karşımıza çıkar. Bir hücreli canlılar, bakteriler, mavi – yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ile mikoplazma gruplarının ait olduğu; gerçek çekirdek zarları ile membrana bağlı organelleri bulunmayan, fosfolipid içeren hücre duvarı ile bir helezonlu DNA molekülü hücre içerisinde serbest şekilde yer alan mikroorganizmaları barındıran canlılar üst alem olarak karşımıza çıkar.

Tek Hücreli Omurgasızlar

 • Kök bacaklılar yani Amipler
 • Kamçılılar yani Öglena
 • Sporlu gruplar(Sıtma Plazmodyumu)
 • Haşlamlı gruplar (Terliksi hayvan)
 • Yumuşakçalılar
 • Eklem Bacaklılar
 • Bir Hücreli Canlılar Hangileridir?

Amip;

 • Belirgin bir vücut şekilleri yoktur.
 • Bulunmuş olan yalancı ayaklar ile hareket edebilirler ve beslenebilirler.
 • Eşeysiz ve bölünüp çoğalırlar.

Öglena;

 • Kloroplastlar yardımı ile fotosentez yaparlar.
 • Gözlerinin içinde ışığa karşı hassas lekeler yer alır.
 • Kamçılı hayvan olarak bilinirler. Kamçılarının yardımı ile yüzerek hareket sağlayabilirler.
 • Bu tek hücreli canlı da ise eşeysiz şekilde bölünme ile artan organizmalar olarak bilinir.
 • Bu tek hücreli canlı bitki özelliklerini ve hayvan özelliklerini taşır.

Paramesyum Yani Terliksi Hayvan;

 • Üstünde yer alan titrek tüyler yardımı ile (kirpik, siller) hareketlerini gerçekleştirebilirler.
 • Besinlerini ağız yolu ile alırlar.
 • Eşeysiz, bölünme ile artma durumları vardır.
 • Vücutlarının içinde boşaltıma yardımcı olan kontraktil kofulları vardır.
 • Paramesyumlar tek hücreli canlılar arasında en gelişmiş olanı olarak bilinir.

Bakteriler;

 • 1976 senesinde keşfedilmiş olan bu canlı çeşitlerinin ne zararı ne de yararı vardır.
 • Hem hava yoluyla hem de su tanecikleri yoluyla bulundukları ortamdan başka bir ortama çok kolayca taşınabilirler.
 • Vücutlarında yer alan bakterilerin miktarı, insanların bütün hücre sayılarından yaklaşık on kat daha fazla olarak bilinir.
 • Hem nemli hem sıcak yerlerde yaşayabilirler.  Organik atıkların yer aldığı ortamlarda son derece fazla sayıdadırlar.

Sporlular;

 • Bunların hepsi parazit olarak bilinir.
 • Hayatlarının büyük kısmını hareketsiz bir şekilde geçirirler. Hareketlerini kasılarak ve gevşeyerek gerçekleştirirler, hareket uzuvları yoktur.
 • Genellikle hastalığa yol açarlar. Örneğin, sıtma hastalığına yol açan sıtma plazmodyumudur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!